Algemene aspekte om in ag te neem in die Regs Afdeling i.v.m Eiendomme koop of verkoop